A Veresi Pálinkaház elkötelezett a kultúrált italfogyasztás mellett.
Szeszesitalaink fogyasztását 18 éven aluliak számára nem ajánljuk.

Elmúltam 18 éves.

Nem vagyok 18 éves.
Veresegyház, Gödöllői út 2/a
Tel.: 06-20/965-722106-20/375-8010
Veresi Pálinkaház - külső fotó
 

Adatvédelmi tájékoztató

Hírlevél küldés

Az adatkezelés célja

Regisztráció során a felhasználó megadja nevét és email címét. Ezeket az adatokat hírlevél küldési rendszerünkben használjuk kapcsolattartásra melyet felhasználó, bármikor lemondhat.  Ezt harmadik személy részére nem adjuk ki.

A hírlevélre feliratkozókat a www.veresipalinka.hu a hírlevelekben a cég tevékenységével kapcsolatos információkról tájékoztatja. Ebből a célból kezeli a hírlevelekre feliratkozók személyes adatait.

A kezelt személyes adatok

A hírlevélre feliratkozásnál az elektronikus kereskedelmi törvény alapján kötelező  megadni az email címét és a feliratkozó nevét is. A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés módja, vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Hírlevelek küldését a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény, szabályozza. Mindezek alapján, a fentiekben meghatározott adatkezelési rendelkezéseken túlmenően a hírlevelekre az alábbiak is alkalmazandók.

A gazdasági reklámtörvény szerint gazdasági reklám minden olyan közlés, amely többek között valamely szolgáltatás igénybevételére ösztönöz, vagy a vállalkozás ismertségét növeli, népszerűsítésére szolgál. Az elektronikus kereskedelmi törvény szerint a gazdasági reklámtörvény vonatkozó rendelkezéseit nemcsak a gazdasági reklámra, hanem a társadalmi célú, nem gazdasági reklámnak minősülő tájékoztatásra is alkalmazni kell.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen, rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerése után a hírlevélre történő feliratkozás a fentieknek megfelelő hozzájárulásnak tekintendő.

A feliratkozás alapján cégünk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott nevét és az email címét. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, vagy leiratkozáshoz lehetősége van a hírlevélben és a feltüntetett elektronikus címünkre (veresipalinkahaz@gmail.com) történő megküldéssel, illetve telefonos elérhetőségeinken (06-20/9657-221, 06-20/375-8010) . A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja cégünk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés.

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

telezésénél a funkcionalitás mellett a felhasználók véleményeit is fontosnak tartjuk, ezért várjuk észrevételeiket.

A Veresi Pálinkaház facebook oldala.